Algemene leveringsvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van WWW.KARTDELEN.NL, gevestigd te Neede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 06090908.

1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

3. Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de artikelen brengt WWW.KARTDELEN.NL verzendkosten in rekening.
3.2 De verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland bedragen dan : van 0-10 kg 8,61 euro; van 11-30 kg 12,95 euro. Voor verzendingen naar Belgie wordt 17,50 euro gerekend.
3.3 Voor orders tot 50 Euro word een toeslag van 4,95 Euro belast bovenop de verzendkosten.
3.4 Alle verzendingen worden verzonden via TNT Post. Indien genoemde leverancier de voorwaarden en/of tarieven wijzigt, dan worden deze voorwaarden en tarieven ook gehanteerd door WWW.KARTDELEN.NL.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2 De bestelling kan betaald worden met behulp van PayPal  . Het is ook mogelijk om de betaling via de bank over te maken. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de bank gegevens van KARTDELEN.NL. Deze zijn te vinden op de contact pagina. Bij het overmaken dient het ordernummer en/of het factuurnummer vermeld te worden.
4.3 Het is niet mogelijk een deel van de zending in ontvangst te nemen / te betalen.

5. Levering
5.1 Indien de goederen op voorraad zijn dan worden de artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter levering aangeboden bij TNT Post.
5.2 De onderdelen zijn voor een groot gedeelte uit voorraad leverbaar. Indien de bestelde onderdelen bij ons niet voorradig zijn dan worden de betreffende artikelen door ons direct besteld bij de leverancier. Zodra we de artikelen van de leverancier hebben ontvangen wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt de order aan u uitgeleverd.
5.3 WWW.KARTDELEN.NL is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT Post.

6. Afbeeldingen
6.1 De afbeeldingen en foto’s op deze website zijn representatief voor de gekozen artikelgroep, maar niet bindend. Het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken (bijvoorbeeld de kleur en/of de afmeting).

7. Retourneren
7.1 Het retourneren van artikelen is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan WWW.KARTDELEN.NL.
7.2 Onderdelen kunnen alleen geretourneerd worden indien de onderdelen niet gebruikt of beschadigd zijn en de verpakking nog intact is.
7.3 Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.
7.4 Na ontvangst van de retourzending zal WWW.KARTDELEN.NL uw betaling (exclusief verzendkosten) binnen 5 werkdagen terugstorten op uw bankrekening.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. WWW.KARTDELEN.NL kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. WWW.KARTDELEN.NL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
8.2 WWW.KARTDELEN.NL is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door WWW.KARTDELEN.NL zo spoedig mogelijk worden aangepast.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WWW.KARTDELEN.NL in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat WWW.KARTDELEN.NL gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door WWW.KARTDELEN.NL gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Vragen / suggesties
Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben over de produken van WWW.KARTDELEN.NL neem dan s.v.p. telefonisch contact met ons op of email ons via .

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van KARTDELEN.NL.